Gamification

This time it’s not a game but a website and app I am reviewing. Duolingo is a way to learn a new language. It’s an educational tool that uses many forms of gamification. Gamification is adding game elements to things that are not games. It can take many forms but it makes it more fun and it motivates you as …

This game is accessible for: blind, color blind, one arm, no voice, deaf, epilepsy

Het is niet echt een game maar een educatieve app en website die gebruik maken van veel vormen van gamificatie. gamificatie is het toevoegen van spel elementen aan dingen die geen games zijn. De bedoeling van Duolingo is om een nieuwe taal te leren of om andere bij te schaven. De website is beschikbaar in 21 talen, afhankelijk van de …

This game is accessible for: blind, color blind, one arm, no voice, deaf, epilepsy